You are here: Home / Exhibition / Catalogus

Catalogus

Catalogue de l'exposition - CouvertureZowat 1500 jaar voor onze jaartelling, langs de oevers van het Kanaal en de Noordzee, werd een boot gebouwd om ermee over de zee te varen en misschien wel regelmatige contacten te leggen tussen het continent en de Britse eilanden. De bevolkingen, die toen langs deze kusten woonden, hadden veel gemeen, zelfs een gemeenschappelijke identiteit. De zee was een oversteekplaats, en geen grens.

In 1992 is de ontdekking van een boot van zowat 3500 jaar oud in de haven van Dover het begin van een avontuur over de geschiedenis van bronstijdsamenlevingen in deze regio. De studie van de boot maakte duidelijk dat er toen ambachtslieden waren die hoogtechnisch gespecialiseerd waren in het bouwen van boten. De boot van Dover werd het symbool van deze maritieme contacten tussen beide kusten. De (veelal nood-)opgravingen die zich toen in de drie landen ontwikkelden leverden ook nieuwe gegevens op: nederzettingen, voorwerpen, funeraire praktijken,... allen wijzen ze op de gelijkenissen aan beide kanten van het Kanaal en de Noordzee, reeds 3500 jaar geleden. Met de archeoloog en zijn werk krijg je een nieuwe kijk op deze zeer oude mondelinge samenlevingen, die te slecht gekend zijn bij het brede publiek.

De catalogus van de tentoonstelling is rijkelijk geïllustreerd en stelt als het ware een synthese voor van onze kennis over de bronstijd, via zeven verschillende thema’s die het leven tijdens de bronstijd in onze regionen belichten.

De catalogus wordt verkocht voor 23 euro.

Ed.: Anne Lehoërff, in samenwerking met Jean Bourgeois, Peter Clark et Marc Talon.

 

Errata

Exposition

Affiche_expo_Belgique

Par-delà l'horizon, l'exposition archéologique multisensorielle, grand public et familiale...

En savoir plus

Galerie photographique

L'équipe du projet vous propose de retrouver des photographies du projet dans sa galerie Flickr.

logo flickr

Qu'est-ce que BOAT 1550 BC ?

Logo Boat1550BC

BOAT 1550 BC est le nom du projet de valorisation lié à la découverte, en 1992 dans le port de Douvres, d'un très ancien bateau de l'Âge de bronze...

En savoir plus

Calendrier

Calendar

Consultez la liste des événements à venir.